Osmolaalisuuden ja osmolaarisuuden mittaaminen Osmometria

Osmolaalisuutta mitataan osmometrillä, joka kertoo luotettavast näytteen liuenneiden osmoottisten aineiden määrän. Analyysi voidaan tehdä erittäin pienille näytemäärille ilman tulosten laadun tai tarkkuuden heikentymistä. Osmometri kertoo näytteen isotoonisuudesta, tasalaatuisuudesta ja stabiliteetista. 

Contact header

Soveltuvat näytematriisit

 • Terveydenhuolto kehonnesteiden tutkimukset
 • Polymeeritutkimus
 • Ruoka- ja juomateollisuus
 • Oluiden ja palautusjuomien testaaminen
 • Lääkevalmisteiden tutkiminen

Osmolaalisuusmittauksen tyypillisiä käyttökohteita

 • Analyysi antaa tarkasti ja nopeasti osmoottisesti aktiivisten aineiden pitoisuuden liuoksessa.
 • Toonisuuden selvittäminen on tärkeää lääkeaineiden imeytymisen selvittämisessä.
 • Osmometri antaa luotettavia tuloksia pienistäkin pitoisuuksista, sitä käytetään esimerkiksi kyynelnesteen osmolaliteetin mittaamisessa.
 • Menetelmää käytetään urheilujuomien toonisuuden mittaamiseen.

Osmolaliteetti on liuenneiden osmoottisten aineiden määrä liuoksessa kilogrammoina (osmol/kg tai Osm/kg). Osmolaliteetti kertoo partikkeleiden määrästä, mutta se ei kerro niiden ominaisuuksista. Osmometriä käytetään osmolaliteetin mittaamiseen.

Osmolariteetti on liuenneiden osmoottisten aineiden määrä litraa kohden (osmol/l tai Osm/l). Osmolariteetti lasketaan osmolaliteetin perusteella.

Osmolaliteettia mitataan osmometrillä. Yleisin osmometri on nopean jäätymispisteen osmometri (freezing-point osmometer). Vähemmän käytettyjä laitteita ovat kalvo- ja höyrynpaineosmometri (membrane osmometry ja vapor pressure osmometry).

Jäätymispisteeen avulla selvitetään osmottisten aineiden konsentraatio. Menetelmä perustuu siihen että liuenneet aineet alentavat jäätymis pistettä. Tämä tarkoittaa sitä että liuoksen jäätymispiste on alhaisempi kuin puhtaan liuoksen. Mitä korkeampi osmolaliteetti, sitä alhaisempi jäätymispiste. Jäätymispiste on tarkka mittari sillä se korreloi lineaarisesti osmolaliteetin kanssa.

Tulosten luotettavuuden vuoksi näytteellä tulee olla alhainen viskositeetti. Tarkkuuteen saattaa myös vaikuttaa jos liuoksen konsentraatio on erittäin korkea.

Osmolaliteetti analyysiä käytetään terveydenhuollossa ruumiinnesteiden, kuten veren tutkimuksiin. Menetelmää käytetään myös ruoka ja juomateollisuudessa laadun valvontaan ja tuotekehitykseen. Lääkkeiden valmistuksessa mitataan toonisuutta sillä se vaikuttaa lääkkeiden imeytymiseen kehossa. 

Usein kysytyt kysymykset

 • Mihin osmolaliteetin mittausta yleensä käytetään?

  Osmolatiteetti analyysiä käytetään paljon terveydenhuollossa kehonnesteiden tutkimuksissa. Se on tärkeä apuväline diagnostiikassa.

  Lääketeollisuudessa osmolaliteetin avulla tutkitaan lääkkeaineiden toonisuutta, sillä se vaikuttaa lääkkeiden imeytymiseen.

  Menetelmä on juomateollisuuden käytössä tuotekehittelyssä.

 • Mitkä ovat osmolaliteettimittauksen rajoitteet?

  Jotta näytettä voidaan analysoida sen viskositeetin täytyy olla alhainen.

  Menetelmän tarkkuus saattaa heikentyä jos näytteen molaarisuus on korkea.

 • Millaisia näytteitä osmometrillä voi analysoida?

  Biologiset ja muut nestemäiset näytteet.

 • Mitä eroa on osmolaliteetillä ja osmolariteetillä?

  Osmolaalisuus: Osmoolien määrä liuoksessa kilogrammaa kohden (osmol/kg tai Osm/kg)

  Osmolaarisuus: Osmoolien määrä liuoksessa litraa kohden (osmol/l tai Osm/l)

Me tarjoamme nopeat ja luotettavat osmolaalisuus ja osmolaarisuus analyysit. Measurin testit antavat näytteesi tarkan osmolaalisen konsentraation.

Valmiina auttamaan. Salamannopeasti.

Kysy tarjous:

Vastaamme aina 24 h kuluessa.

Muuta kysyttävää?