FTIR-spektroskopia FTIR

Fourier-muutettu FTIR-spektroskopia on tehokas analyyttinen menetelmä epäpuhtauksien, funktionaalisten ryhmien ja epäorgaanisten ryhmien tunnistamiseen.

FTIR sopii nestemäisille, kiinteille ja kaasumaisille näytteille, joiden yhdisteissä on kovalenttisia sidoksia. FTIR-määritys perustuu infrapunavalon luomaan spektriin, jota verrataan laajaan erilaisia IR-spektrejä sisältävään tietokantaan. Kvantitatiivinen analyysi on mahdollista suorittaa standardien avulla.

Contact header

Soveltuvat näytematriisit

 • Neste-, kaasu- ja kiinteät faasit
 • Epämetallit (metallit eivät absorboi valoa IR-alueella)
 • Orgaaniset ja epäorgaaniset yhdisteet
 • Suolat (ei metallisuolat)

FTIR:n parhaat käyttökohteet

 • Materiaalien tunnistus
 • Funktionaalisten ryhmien tunnistaminen
 • Eri aineiden koostumusten vertailu

Fourierin muutosta käyttävä infrapuna-absorptiospektroskopia (FTIR) on mainio analyyttinen työkalu materiaalin tunnistukseen. FTIR perustuu infrapuna-alueen valoon, joka läpäisee näytteen ja näytteen läpäissyt valo detektoidaan lopuksi detektorin avulla. IR-valo saa molekyyleissä aikaan värähtelyä. Erilaiset molekyylit värähtelevät eri tavoin. Detektorin keräämä data esittää valon intensiteetin liikkuvan peilin asennon funktiona. Tämä raaka data muutetaan tavallista IR-spektriä muistuttavaan muotoon matemaattisella kaavalla, jota kutsutaan Fourierin muutokseksi. Lopullisessa muodossa data esitetään valon intensiteettinä aaltoluvun funktiona. (aaltoluku= 1/λ, jossa λ = aallonpituus)

FTIR:n ansiosta on mahdollista kerätä samanaikaisesti dataa laajalta IR-spektriltä. FTIR:n interferometrin, eli mittalaitteen varsinaisen mittauksen tekevän osan toiminta perustuu kahteen peiliin, joista toinen on kiinteästi paikallaan ja toinen liikkuu. Liikkuva peili mahdollistaa sen, että näytteen läpi voidaan kohdistaa valoa laajalta aallonpituusalueelta samaan aikaan. Tämän ansiosta FTIR on ajallisesti tehokkaampi kuin perinteinen IR-spektrometri, jossa jokainen aallonpituus kohdistetaan näytematriisiin yksitellen. FTIR-spektrometrillä on myös korkeampi signaali-kohinasuhde ja hienompi aallonpituuksien tarkkuus. Näiden ansiosta FTIR on perinteistä IR-spektrometriä tarkempi.

FTIR usein vaatii jonkinlaista näytteen esikäsittelyä. Kiinteän faasin näyte voidaan jauhaa IR-läpinäkyvän kaliumbromidin (KBr) kanssa ja painaa pelletin muotoon. Kiinteästä näytteestä voi myös leikata hyvin ohuen siivun ja asettaa kaliumbromidi-ikkunan päälle. Nestemäiset näytteet voidaan joko analysoida sellaisenaan, tai niistä voidaan tehdä laimennos jonkun IR-läpinäkyvän liuottimen kanssa. Kaasumaiset näytteet voidaan mitata sylinterin muotoisessa kennossa, jossa on IR-läpinäkyvät ikkunat.

Hinta

FTIR-spektroskopia
Ensimmäinen näyte
129 €
FTIR-spektroskopia
Seuraavat näytteet
79 €

Hinnat ilmoitettu ilman arvonlisäveroa (24 %).

Usein kysytyt kysymykset

 • Mihin FTIR:ää yleensä käytetään?

  FTIR-tekniikkaa käytetään funktionaalisten ryhmien tunnistamiseen orgaanisissa yhdisteissä, sekä muiden kemiallisten ryhmien tunnistamiseen epäorgaanisissa yhdisteissä. FTIR on hyvä työkalu polymeerien tunnistamiseen ja erilaisten aineiden ja materiaalien koostumusten vertailuun.

 • Mitkä ovat FTIR:n rajoitteet?

  Metallit eivät absorboi IR-alueen valoa, jonka vuoksi metallit eivät sovellu FTIR-määritykseen. Monimutkaisten molekyylien ja niiden muodostamien seosten/liuosten tunnistaminen luotettavasti on hyvin haastavaa. FTIR ei sovellu yksittäisten alkuaineiden tunnistamiseen. FTIR ei myöskään kykene tunnistamaan kaksiatomisia kaasuja tai jalokaasuja, kuten typpeä (H2) tai heliumia (He).

 • Millaisia näytteitä voi analysoida FTIR:llä?

  FTIR-spektroskopia soveltuu nestemäisten, kiinteiden ja kaasumaisten näytteiden määritykseen.

FTIR on yleisesti käytetty mittausmenetelmä funktionaalisten ryhmien tunnistamiseen aineesta. Measur tarjoaa edullista FTIR-mittausta Euroopan parhaissa akkreditoiduissa laboratorioissa.

Valmiina auttamaan. Salamannopeasti.

Kysy tarjous:

Vastaamme aina 24 h kuluessa.

Muuta kysyttävää?