CHNOS Alkuaineanalyysi CHNOS

CHNOS alkuaineanalyysi on edullinen ja se on yksi nopeimmista tavoista määrittää Hiilen, Vedyn ja Typen pitoisuuksia, menetelmällä on myös mahdollista mitata Rikki-ja Happipitoisuuksia. Metodilla pystytään havaitsemaan erittäin pieniä pitoisuuksia, jotka saattavat jäädä havaitsematta muilla menetelmillä. Näytteet voivat olla nesteitä, kaasuja tai kiinteitä. Alkuainepitoisuudet ilmoitetaan prosenttiosuuksina.

Contact header

Soveltuvat näytematriisit

 • Biopolttoaineteollisuus käyttää menetelmää polttoaineen laadun ja ominaisuuksien selvittämiseen.
 • Elintarviketeollisuus käyttää CHNOS analyysiä laadunvalvonnassa, kokonaisproteiinin määrityksessä ja muissa vastaavissa mittauksissa.
 • Lääketeollisuus varmistaa tuotteidensa puhtauden ja orgaanisten aineiden määrän.
 • Muovien ja kumien tuotannossa ollaan kiinnostuneita tuotteiden orgaanisista aineista, sillä ne vaikuttavat materiaalien ominaisuuksiin, kuten elastisuuteen.
 • Ympäristöala käyttää alkuaineanalyysiä kompostimullan tuotannossa ja jätevsien ympäristövalvonnassa.

CHNOS alkuaineanalyysin tyypillisiä käyttökohteita

 • CHNOSilla mitataan Hiilen, Vedyn, Typen, Rikin ja Hapen pitoisuutta.
 • Muovin ja kumin orgaanisen aineen määrän selvittäminen.
 • Elintarvikkeiden kokonaisproteiinin määrittäminen typen avulla.

Orgaanisten aineiden kokonaismäärä on tärkeä tieto useille teollisuuden aloille. CHNOS alkuaineanalyysiä käytetään koska se on edullinen ja nopea menetelmä. Tässä muutama esimerkki sovellutus. Materiaaliteollisuus on kiinnostunut orgaanisten aineiden määrästä kumeissa ja muoveissa, sillä ne vaikuttavat tuotteiden ominaisuuksiin, kuten taipuisuuteen ja kestävyyteen. Ruokateollisuus käyttää CHNSO alkuainemittausta typen määrän selvittämiseen. Tiedon perusteella voidaan lasketaan proteiinin kokonaismäärä, sillä proteiineissa noin 16% on typpeä.

CHNOS-alkuaineanalyysi on analyyttisen kemian menetelmä, joka perustuu Dumas-menetelmään. Kaikki näytteen epäorgaaniset ja orgaaniset materiaalit poltetaan korkeassa lämpötilassa hapen kanssa (flash combustion). Hapen kanssa lisätään kuljetuskaasua, joka on tyypillisesti heliumia. Palamisen seurauksena aineet hapettuvat välittömästi yksinkertaisiksi yhdisteiksi.

Palamisen jälkeen kaasuseos kulkee katalyyttien ja kuparin läpi. Tämä poistaa ylimääräisen hapen ja pelkistää typpioksidit alkuainetypeksi. Tämän jälkeen myös vesi poistetaan näytteestä.

Lopullinen kaasuseos ohjataan kromatografiakolonniin, jossa kaikki komponentit erotellaan. Lopuksi komponentit havaitaan lämmönjohtavuusanturilla (Thermal conductivity detector) tai infrapunaspektroskopialla (infrared spectroscopy). Tulokset lasketaan mittaustuloksia vertaamalla yhdisteelle laskettuihin teoreettisiin arvoihin joista saadaan alkuaineiden prosenttiosuudet näytteessä.

Usein kysytyt kysymykset

 • Mihin CHNOS alkuaineanalyysiä yleensä käytetään?

  CHNOSilla määritetään Hiilen Vedyn, Typen, Rikin ja Hapen pitoisuuksia. 

  Ruokateollisuus käyttää menetelmää proteiinin kokonaismäärän selvittämiseen. CHNOS on myös laadunvalvonnan apuväline.

  Ympäristön tutkimuksessa sedimentti ja vesinäytteistä mitataan hiilen määrä.

 • Mitkä ovat CHNOS alkuaineanalyysin rajoitteet?

  Menetelmä havaitsee kokonaispitoisuuksia, mutta sillä ei voida havaita aineiden rakenteellisia ominaisuuksia, kuten funktionaalisiaryhmiä.

 • Millaisia näytteitä CHNOS alkuaineanalyysillä voi analysoida?

  Näytteet voivat olla kiinteitä, öljyjä, nesteitä ja kaasuja.

Edulliset analyysit orgaanisille aineille. CHNOS alkuaineanalyysin tulokset tulevat nopeasti Pienistä näytemääristä saadaan luotettavia tuloksia

Valmiina auttamaan. Salamannopeasti.

Kysy tarjous:

Vastaamme aina 24 h kuluessa.

Muuta kysyttävää?