Yli 1000 erilaista menetelmää.

Yhdistämme oman laboratoriomme ja maailmanlaajuisen, yli 80 laboratoriota kattavan kumppaniverkoston yhdeksi palveluksi. Tarvittaessa kaupallistamme menetelmiä, joita ei ole saatavilla, yhteistyössä paikallisten yliopistojen kanssa. Tällä tavoin pystymme tuottamaan yli 1000 eri mittausmenetelmää.

Joitakin palveluitamme

service

Alkuaineanalyysit sekä kationien ja anionien pitoisuusmääritykset (IC, ICP-MS, ICP-OES, MP-AES HPLC, LC-MS)

service

Orgaanisten näytteiden koostumuksen, puhtauden ja epäpuhtauksien määrittäminen (NMR, GC-MS, FTIR, LC-MS, TOC)

service

Orgaanisten yhdisteiden pitoisuusmääritykset rakennusmateriaaleista, kemikaaleista, jätteistä, vedestä yms. (esim alkoholit, aldehydit, PAH-yhdisteet, orgaaniset hapot yms.

service

Kalvojen, pinnoitteiden koostumus- ja paksuusmääritykset sekä hapenläpäisy ja vedenläpäisy (XPS, XRF, AFM, SEM)

service

Vesianalyysit (talous- ja prosessivedet, metallipitoisuudet, pH, sameus, väriluku, bakteerit yms.

service

Ruokakontaktimateriaalien migraatiotestaus (kokonaismigraatiot (EN 1186) sekä spesifiset migraatiot)

service

Rakenusmateriaalien, pintojen ja partikkeleiden kuvantaminen ja mekaaninen testaus (AFM, AFM-QNM, optinen mikroskopia, SEM, XPS, XRF)

service

Materiaalien ja kemikaalien terminen testaus (TGA, TGA-GC-MS, DSC)

service

Kiinteiden näytteiden tunnistaminen ja koostumuksen määrittäminen (XRD, XRF, XRR, XPS, CHNSO-analyysi, TC, TOC)

service

Bioperäisen osuuden määritys polttoaineista, materiaaleista ja kemikaaleista.

service

Kappalaiden mekaaninen testaus

service

Tuntemattomien näytteiden tunnistaminen

service

Radiohiiliajoitus

Joitakin esimerkkejä tällä hetkellä käyttämistämme menetelmistä

Kasvomaskien testaus

Kirurgisten kasvomaskien testaus EN 14682:2019 standardin mukaisesti akkreditoidussa laboratoriossa.

Lue lisää >>
Suojavisiirien testaus

Suojavisiirien testaus ja sertifiointi EU asetuksen 2016/425 ja standardien EN 166, EN167 & EN 168 mukaan

Lue lisää >>
Hengityssuojainten testaus

Hengityssuojainten testaus ja sertifiointi EU asetuksen 2016/425 ja standardin EN 149 mukaisesti.

Lue lisää >>
SEM kuvantaminen

SEM Kuvantaminen ja EDS analyysit Zeiss Sigma VP ja JEOL JSM-7500FA laitteilla. Hinta alkaen 69 €/näyte.

Lue lisää >>
Elintarvikekontakti-materiaalien testaus

Migraatio- ja turvallisuustestaus tuotteiden säädöstenmukaisuuden varmentamiseksi.

Lue lisää >>
NMR-spektroskopia

NMR-spektroskopia Bruker Avance III 500 MHz spektrometerillä nestemäisistä, kiinteistä tai geelimäisistä näytteistä.

Lue lisää >>
TEM kuvantaminen

TEM kuvantaminen FEI Tecnai 12 120kV TEM tai JEOL JEM-2800 HR-TEM laitteilla. Hinta alkaen 109 €/näyte.

Lue lisää >>
ERDA

ERDA (Elastic Recoil Detection Analysis) ohutkalvojen alkuainekoostumuksien määrityksiin ja syvyysprofilointiin. Hyvä herkkyys kevyille alkuaineille.

Lue lisää >>
DSC

Differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria esimerkiksi sulamislämpötilan, sulamisentalpian ja lasisiirtymäpisteen määrittämiseksi.

Lue lisää >>
FTIR

Infrapunaspektrometria materiaalien ja kemiallisten ryhmien tunnistukseen.

Lue lisää >>
GC-MS

Kaasukromatografia-massaspektrometria haihtuvien yhdisteiden määrälliseen ja laadulliseen analysointiin.

Lue lisää >>
ICP-OES

induktiivisesti kytketty plasmaemissiospektrometria metallien pitoisuusmäärityksiin.

Lue lisää >>
IC

Ionikromatografia orgaanisten ja epäorgaanisten ionien pitoisuusmäärityksiin.

Lue lisää >>
PIGE

PIGE (Particle-Induced Gamma Emission) analyysi kevyiden alkuaineiden (esim. Na, Al ja Si) määrittämiseen kiinteistä näytteissä.

Lue lisää >>
POM

Polarisaatiomikroskooppi, jota voidaan käyttää myös ilman polarisaatiota valomikroskopiaan.

Lue lisää >>
RBS

RBS (Rutherford backscattering spectrometry)soveltuu materiaalien rakenteen ja alkuainekoostumuksien määrittämiseen. Tunnetaan myös nimellä HEIS (High-Energy Ion Scattering).

Lue lisää >>
TGA

Termogravimetrinen analyysi näytteen termisen stabiiliuden selvittämiseksi.

Lue lisää >>
XRD

Röntgendiffraktio kiinteiden aineiden tunnistamiseen ja määrällisiin analyyseihin.

Lue lisää >>
Zetasizer

Kiinteän kulman valonsirontalaite nesteeseen dispergoitujen partikkeleiden koon ja -jakauman määrittämiseen.

Lue lisää >>
Mastersizer

Valonsirontalaite kuivien ja nesteeseen dispergoitujen jauheiden partikkelikoon määrittämiseen.

MP-AES

Mikroaaltoplasma-atomiemissio -spektrometria metallien pitoisuusmäärityksiin.

Lue lisää >>
ICP-MS

Induktiivisesti kytketty plasma – massaspektrometria metallien pitoisuusmäärityksiin ppb tasolle saakka.

Lue lisää >>

Valmiina auttamaan.

Salamannopeasti.

Kysy tarjous:

Vastaamme aina 24 h kuluessa.

Muuta kysyttävää?